راهنمای سایز کفش زنانه نایک

راهنمای زیر سایزهای کفش های زنانه نایک بر اساس کارخانه نایک میباشد که برای اطمینان شما از اندازه تطبیقی شما، طول پا یا همان Foot Length به سانتیمتر در کنار هر سایز که همان سایز EU یاهمان سایز اروپایی است  وجود دارد.سایزهای مردانه نیم شماره بزرگتر از سایزهای زنانه میباشد.

Foot Length=طول پا به سانتیمتر

Size EU=سایز مرسوم در ایران و کشورهای اروپایی

راهنمای سایز نایک زنانه