راهنمای سایز کفش مردانه

راهنمای زیر سایزهای کفش مردانه میباشد که برای اطمینان از اندازه تطبیقی شما طول پا یا همان Foot Length به سانتیمتر در کنار هر سایز که همان سایز EU یاهمان سایز اروپایی است  وجود دارد.کفش های مردانه نیم شماره بزرگتر از کفش های زنانه میباشد.

Foot Length=طول پا به سانتیمتر

Size EU=سایز مرسوم در ایران و کشورهای اروپایی