راهنمای سایز کفش های آدیداس

برای
اینکه بدانید چه سایزی لازم دارید این راهنما را دنبال کنید. برای نتیجه مطلوب توصیه میکنیم پا را در شب یا غروب اندازه بگیرید. یک کاغذ بزرگتر از پایتان روی زمین مسطح قرار دهید طوری که

۱. انتهای کاغذ انتهای پشت پای شما باشد.
۲. علامت گذاری جایی که طولانی ترین انگشت پا به پایان میرسد.( شاید برای علامت گذاری به کمک احتیاج داشته باشید) و فاصله بین انتهای کاغذ و علامت گذاری را اندازه بگیرید.
۳. پای دیگر را اندازه بزنید و اندازه ها را در جدول سایز
پیدا کنید تا سایز پای خود را به دست آورید.

آیا سایز پای شما بین دو سایز قرار دارد؟
اگر یک
فیت تنگتر و چسبان را ترجیح میدهید سایز کوچک تر را بگیرید.
اگر یک فیت گشاد و راحتتر را ترجیح میدهید سایز بزرگتر را. اگر هم از کفش آدیداس استفاده کرده اید سایز همیشگی را انتخاب کنید.

طول پا
به سانتیمتر
سایز کفش
EU
UK
22.1 363.5
22.52/3 36 4
22.91/3 374.5
23.3
385
23.82/3 385.5
24.21/3 396
24.6406.5
252/3 407
25.51/3 417.5
25.9428
26.32/3 428.5
26.71/3 439
27.1449.5
27.62/3 4410
281/3 4510.5
28.44611
28.82/3 4611.5
29.31/3 4712